جلسه تشریح برنامه های بهبود عملکرد بین واحدی شرکت آپادانا کاوش ایرانیان برگزارشد.

این جلسه روز سه شنبه ۳۱خردادماه ۱۴۰۱ باحضور رئیس هیات مدیره، مدیران پروژه و مدیران دفاتر یزد و تهران، برگزار شد. تبادل نظر و ارائه دستورات رئیس هیات مدیره برای تسریع در پیشبرد اهداف و بهبود عملکرد شرکت با توجه به توسعه و گام های روبه رشد آپادانا کاوش ایرانیان باحضور مغتنم حاج غلامرضا شایقی( […]

پیام رئیس محترم هیات مدیره بمناسبت تحویل سال و نوروز۱۴۰۱

بهار نماد نظم و تدبر و تحویل سال، زمان تغییر و تعالی ست؛ شادمانه ی این لحظات ناب را به مجموعه ی کوشا و هدفمند آپاداناکاوش ایرانیان تبریک عرض می کنم. سال ۱۴۰۰علیرغم تمامی مشکلات و محدودیتهایی که به واسطه ی وضعیت اقتصادی و وجود تحریم هاگریبانگیر شرکتهای بزرگ و بویژه کارفرمایان ما بود، با […]