loader image

اخبار داخلی

تبادل تجربیات ملی و جهانی در حوزه HSEE و تقدیر از اقدامات شرکت آپادانا کاوش ایرانیان درحوزه ی ایمنی بهداشت و محیط زیست

روز یکشنبه 30مهرماه 1402در بازدید مشترک مدیران HSEE شرکتهای ایمیدرو، ماهان سیرجان و شرکت آپادانا کاوش ایرانیان از زیرساختهای کارگاه محل فعالیت شرکت، در معدن

ادامه مطلب »