حادثه همواره درکمین ماست

دوره آموزشی تکنیکهای تجزیه و تحلیل وقایع و رویدادها در پروژه چادرملو برگزار شد طی یک دوره سه روزه که از سوی واحدhsee شرکت آپادانا کاوش ایرانیان از 10تا12مردادماه 1402در محل پروژه چادرملو برگزار شد، تکنیکهای تجزیه و تحلیل وقایع و رویدادها بصورت تئوری و عملی آموزش داده شد. کلیه ی پرسنل واحدhseeپروژه های شرکت […]