loader image

کارگاه آموزشی 3ساعته والدین کافی برگزار شد.

1402/06/19

واحد سرمایه های انسانی بامحوریت آموزش نیروی انسانی و با تاکید بر نقش خانواده ی سالم در رشد و افزایش بازدهی نیروی کار از طریق روانشناس صنعتی و سازمانی در برگزاری این دوره همت نمود”.گفتنی ست درصورت ایجاد ظرفیت و استقبال پرسنل، با هدف تحقق شعار کلیدی انسان، ماشین آلات و تولید، این دوره ها و کارگاه ها در کلیه ی دفاتر و پروژه های شرکت، برگزار خواهد شد.”