loader image

هفتمین دوره ممیزی ۵۲ شرکت تابع سازمان ایمیدرو با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو و مدیران واحدهای تابعه ایمیدرو برگزار شد.

1402/10/27

به گزارش روابط عمومی معدن شماره ۵ گل گهر سیرجان با تکیه بر شرکت آپادانا کاوش ایرانیان در این همایش که باهدف ارتقای سطح عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت های تابعه و در نهایت تحقق چشم انداز “هدف صفر” در سطح مجموعه ایمیدرو، برگزار شد از واحدهای دارای سطح عملکرد عالی و خوب تقدیر شد.
معدن شماره ۵ گل گهر سیرجان با ارتقا امتیاز برای چهارمین سال پیاپی، موفق شد تندیس سطح عالی تک ستاره عملکرد را به خود اختصاص دهد و در بین ۵۲ شرکت سازمان ایمیدرو به همراه شرکت گهرزمین جزء دو شرکت برتر هفتمین دوره ممیزی سازمان ایمیدرو شود.