loader image

نگاه مثبت و فزاینده ی هیات مدیره ی شرکت برای خدمات جدید بیمه تکمیل درمان(بیمه خودگردان)

1402/07/09

دکتر سبک رو مدیر سرمایه های انسانی شرکت در نشست نظرسنجی و اخذ پیشنهادات پرسنل دفتر مرکزی با اشاره به افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیل درمان خودگردان شرکت درمقایسه با سال گذشته گفت: در راستای نگاه مثبت و فزاینده ی هیات مدیره شرکت برای ارائه خدمات بیمه ای بهتر به پرسنل و با توجه به تاخیردر پرداختهای شرکت بیمه ی تکمیلی طرف قرارداد قبلی، سرمایه گذاران آپادانا کاوش ایرانیان با موافقت طرح بیمه ای خودگردان از طریق صندوق شرکت که توسط واحد سرمایه های انسانی ارائه گردید، در راستای مساعدت هرچه بیشتر به پرسنل در این زمینه اقدام نمودند. وی افزود: اجرای این طرح که فرآیند اصلی آن با مدیریت خوب دفتر یزد و همکاری واحد اداری پروژه ها درحال انجام است و درحال حاضر پرداختی آن طی سه نوبت توسط واحد مالی و با مدیریت شایسته ی این واحد به پرسنل صورت گرفته است؛ علیرغم مشکلات و زحمات زیادی که درحوزه ی اداری بدلیل پیچیدگی و حساسیت امور بیمه ای با آن مواجه ایم، تاکنون با رضایت نسبی پرسنل همراه بوده است و در ادامه درصورت جلب رضایت کامل و موافقت هیات مدیره ی محترم درراستای تهیه نرم افزار برای دریافت مدارک بصورت آنلاین و مشاهده ی زمان و روند پرداخت و سایر موضوعات مبتلا به اقدام خواهیم نمود. درخاتمه ی این جلسه، پرسنل حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات و سئوالات و ابهامات خود در زمینه ی طرح بیمه ای جدید شرکت پرداختند و از سوی مدیر سرمایه های انسانی پاسخگویی صورت گرفت.