loader image

مشارکت همه جانبه برای ارتقا ایمنی و سلامت از سوی شرکت ماهان سیرجان انجام شد: تقدیر از دست اندرکاران حوزه ی HSEE شاغل در معدن گل گهر سیرجان

1402/12/01

شرکت ماهان سیرجان (کارفرمای پروژه ی گل گهر) با هدف تحقق کامل ایمنی و بهداشت درمحیط کار و برای جلب مشارکت همه جانبه در عملکرد پیمانکاران خود در این حوزه، از دست اندرکاران و متولیان HSEEدر رسته ی معادن تحت فعالیت خود تقدیر نمود. در این آیین که روز پنجشنبه مورخ25بهمن1402باحضور مدیر عامل شرکت ماهان سیرجان برگزار شد از مدیران پروژه، پرسنل ایمنی، ماشین آلات و پشتیبانی شرکتهای آپادانا کاوش ایرانیان و گهر همکار با اهدای تندیس و هدیه، تقدیر بعمل آمد.