loader image

روز زن و مادر باحضور رئیس و اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت ومدیران پروژه

1401/11/03

دربرنامه های مجزا که بمناسبت روز زن و مادر باحضور رئیس و اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت و مدیران پروژه درمحل دفاتر یزد، تهران و پروژه های شرکت برگزار شد با اهدای شاخه گل و هدیه از بانوان مجموعه آپادانا کاوش ایرانیان تجلیل بعمل آمد.