loader image

روزنامه ایران | شماره :7882

1401/01/21


درسال 1400 رقم خورد

تجارت 6/ 5 میلیارد دلاری ایران با اوراسیا

به دنبال در اولویت قرارگرفتن کشورهای منطقه و همسایه تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که تجارت ایران با اوراسیا رکورد جدیدی را ثبت کرده است.
براساس گفته‌های سخنگوی گمرک، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی – گمرکی اوراسیا تبادل شد، که رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش را به همراه داشته است.
سیدروح الله لطیفی درخصوص تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی – گمرکی اوراسیا اظهار کرد: از مجموع ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۵ تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۴۸ هزار و ۱۱ دلار کالای تبادل شده بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا، دو میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۵۵ تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۵۳۱ دلار به این پنج کشور صادر شد، که نسبت به‌مدت مشابه ۳.۵ درصد در وزن و ۱۲ درصد در ارزش رشد داشته است.
او افزود: روسیه با خرید یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۳۵ تن کالا به ارزش ۵۸۳ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۰۶ دلار و رشد ۸ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش در صدر مقاصد صادراتی ایران به اوراسیا قرار دارد، ارمنستان با یک میلیون و ۵۲ هزار و ۷۸۴ تن کالا به ارزش ۳۰۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۰۹ دلار، با کاهش ۱۵ درصدی در وزن و نیم درصدی در ارزش در جایگاه بعدی است، قزاقستان با رشد ۵۴ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش، ۵۱۷ هزار و ۶۲۸ تن کالا به ارزش ۱۸۸ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۲۰۳ دلار از ایران خریداری کرده و سومین مقصد اوراسیایی کالای ایرانی بود و قرقیزستان با خرید ۴۵ هزار و ۸۷۳ تن کالا به ارزش ۷۸ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۷۲ دلار و رشد ۵۶ و ۷۲ درصدی در وزن و ارزش، در جایگاه چهارم و بلاروس با ۱۱ هزار و ۹۳۴ تن کالا به ارزش ۱۶ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۵۴۱ دلار و رشد ۷۷ درصدی در وزن و کاهش ۲۰ درصدی در ارزش، پنجمین مقصد کالای ایرانی به اوراسیا در سال ۱۴۰۰ بود.

 4.4 میلیارد دلار واردات
سخنگوی گمرک درخصوص واردات ایران از اوراسیا گفت: در سال ۱۴۰۰، واردات ایران از اعضای اتحادیه اقتصادی – گمرکی اوراسیا، ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۹۰ تن به ارزش چهار میلیارد و ۴۷۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۴۸۰ دلار بود، که با رشد ۷۳ درصدی در وزن و ۹۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.لطیفی ادامه داد: روسیه با فروش ۹ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۱۵۱ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۳ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۲۰۹ دلار، ۸۸ درصد وزن و ۹۱ درصد ارزش واردات از اوراسیا را به خود اختصاص داده‏، که واردات این کشور به ایران نسبت به‌مدت مشابه ۷۴ درصد در وزن و ۹۲ درصد در ارزش افزایش یافته، که بیشتر آن کالا‌های اساسی، روغن و نهاده‌های دامی است.
سخنگوی گمرک درخصوص واردات از سایر کشور‌های عضو اوراسیا تصریح کرد: قزاقستان با یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۸ دلار به ارزش ۳۷۹ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۴۸ دلار با رشد ۶۷ درصدی در وزن و ۸۸ درصدی در ارزش، دومین مبدأ خرید ایران از اوراسیا است.لطیفی در ادامه خاطرنشان کرد: بلاروس با فروش ۹ هزار و ۲۸۰ تن کالا به ارزش ۲۸ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۵۳ دلار و کاهش ۲۸ و هشت درصدی در وزن و ارزش سومین مبدأ تأمین کالای کشورمان در اتحادیه اوراسیا است، ارمنستان چهارمین مبدأ خرید کشورمان از اوراسیا، با چهار هزار و ۴۷۵ تن کالا به ارزش ۹ میلیون و ۷۱ هزار و ۸۲۵ دلار بود که ۲۹ درصد در وزن کاهش و ۲۴ درصد در ارزش واردات رشد داشته و درنهایت قرقیزستان پنجمین مبدأ فروش کالا به ایران در این اتحادیه با ۹۳۵ تن کالا به ارزش یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۴۵ دلار با کاهش ۵۷ و ۳۵ درصدی در وزن و ارزش بوده است.Source link