loader image

رئیس هیات مدیره شرکت آپادانا کاوش ایرانیان درجلسه مدیران، سال1402سال رشد و توسعه زیرساختی شرکت خواهدبود.

1401/12/02

مهندس محمد شایقی رئیس هیات مدیره شرکت آپادانا کاوش ایرانیان درنشست مدیران دفتر مرکزی این شرکت، که روز سه شنبه 25بهمن ماه1401درمحل ساختمان آپادانا تشکیل شد ضمن تقدیر از پرسنل، مدیران، مشاورین، کارفرمایان و کلیه ی ذینفعان مجموعه بزرگ آپادانا کاوش ایرانیان بویژه کارگران زحمتکش معادن و مدیران پروزه هابخاطر ارتقا85پله ای رتبه ی این شرکت از سال97تاکنون برمبنای جداول سازمان مدیریت صنعتی ایران (imi) این موفقیت ارزشمند را مرهون برنامه ریزی هدفمند و تلاش شبانه روزی همه ی ذی نفعان این مجموعه عنوان نمود. وی با اشاره به اهمیت دو مقوله ی برنامه ریزی و سرمایه انسانی درپیشبرد اهداف شرکت آپادانا کاوش ایرانیان گفت: تمام تلاش هیات مدیره شرکت برای بها دادن به رشد این دومقوله است و برای رشد این دو زیر ساخت در سال1402همه ی واحدها و پروژه ها از طریق اصلاح روشهای راکد و ایجاد نوآوری و تغییر باید حرکت رو به جلو داشته باشند. در این جلسه همه ی واحدهای شرکت برنامه های بهبود آتی را برای سال جدید ارائه نموده و برای اجرای هرچه بهتر برنامه ها تبادل نظر نمودند.