loader image

در راستای اهداف نظام آراستگی محیط کار بازدیداز پروژه ساغند انجام شد

1402/08/16

روز جمعه مورخ 1402/8/5 با حضور معاون بهره برداری معادن، نمایندگان 5S واحدها و تیم HSEEشرکت آپادانا کاوش ایرانیان، اولین بازدید گروهی به جهت بررسی، گزارش، پیگیری و اصلاح وضعیت محیط کار درمحل پروژه ساغند انجام گردید.نظام آراستگی محیط کار (5s) در برگیرنده ی کلیه ی امور مربوط به ساماندهی یا مرتب سازی، نظم دهی، پاکیزه سازی، استاندارد سازی، حفظ و نگهداری محیط کار می باشد که می تواند تاثیرات روانی مثبت را برای شاغلین و کارکنان مجموعه های تولید صنعتی و معدنی بهمراه داشته باشد”. گفتنی ست این طرح در سالهای گذشته درمحل پروژه سیرجان عملیاتی گردیده که درحال حاضر نیاز به بازآفرینی و اجرای آن درتمامی پروژه ها احساس می گردد.”