loader image

جلسه ساختار و سازماندهی سرمایه های انسانی باحضور سرمایه گذار، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برگزار شد.

1402/07/29

روز سه شنبه مورخ 25 مهرماه 1402 جلسه ساختار و سازماندهی سرمایه های انسانی شرکت با هدف رفع مغایرتهای عناوین شغلی، شرایط احراز و چابک سازی بدنه واحد سرمایه های انسانی متناسب با نیازهای شرکت و بر مبنای تخصص و توانمندی افراد مستخدم با حضور هیات مدیره، مدیرعامل، معاون بهره برداری معادن، مدیر سرمایه های انسانی و مدیر پروژه در محل معدن حوض ولی اردکان برگزار شد.
حاج غلامرضا شایقی موسس و سرمایه گذار شرکت با حضور در این جلسه با برشمردن فضیلتهای کاری شرکت آپادانا کاوش ایرانیان بر اهمیت مقوله سرمایه های انسانی بعنوان مهمترین اصل کاری تاکید نمود.