loader image

تبادل تجربیات ملی و جهانی در حوزه HSEE و تقدیر از اقدامات شرکت آپادانا کاوش ایرانیان درحوزه ی ایمنی بهداشت و محیط زیست

1402/08/02

روز یکشنبه 30مهرماه 1402در بازدید مشترک مدیران HSEE شرکتهای ایمیدرو، ماهان سیرجان و شرکت آپادانا کاوش ایرانیان از زیرساختهای کارگاه محل فعالیت شرکت، در معدن گل گهر سیرجان که با هدف ممیزی دوره ای در دستور کار، کارفرما می باشد؛ از فعالیتهای موثر شرکت آپادانا کاوش ایرانیان در حوزه ی ایمنی، بهداشت و محیط زیست تقدیر شد. دستیابی به تفاهمات مشترک، تبادل تجربیات و تاکید بر ضرورت توسعه ی فعالیتهای این حوزه برای پیشگیری از حوادث، ارتقا سلامت و حفظ منابع زمین از دیگر دستاوردهای این بازدید مشترک بود.