loader image

استخدام

شرکت آپادانا کاوش ایرانیان بمنظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود در معادن سنگ آهن استان های یزد و کرمان با شرایط مندرج در جدول ذیل استخدام می نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت آپادانا کاوش ایرانیان به آدرس www.apadanakavosh.com (منوی همکاری با ما) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
ردیف
عنوان شغلی
عنوان شرایط احراز
1
مدیر پروژه
آشنائی کامل با نحوه فعالیت ها و فرآیندهای عملیاتی معدنی بویژه معادن سنگ آهن – آشنائی با ماشین آلات و دستگاههای معدنی – / برخورداری از روحیه کار تیمی و مشارکت و کار گروهی (Team Working) – روابط عمومی بالا و خلاقیت در انجام امور – سرعت عمل، دقت و تمرکز بالا-/تسلط بر نرم افزارهای Word & Excel & Powerpoint & MSP & Surpac و دیگر نرم افزارهای کاربردی حوزه معدن . توانائی تجزیه و تحلیل امور محوله – حل مساله – تصمیم گیری صحیح و بموقع بویژه در مواقع حساس و بحرانی- برقراری اتباط و مدیریت و کنترل پرسنل- انجام مذاکره – هدایت و کنترل جلسات ––آشنائی با اصول و مفاهیم استانداردهای سیستم مدیریت مبتنی بر ISO9001&14001&45001 – الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت پ روژه مبتنی بر PMBOK &ISO21500 – الزامات و اصول شناسائی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک های مرتبط – اصول مدیریت سازمانی و تفکر مبتنی بر ریسک – قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی – قوانین وزارت بهداشت در زمینه آئین نامه های بهداشتی کار – قوانین بیمه – قوانین مربوط به معدن – اصول برگزاری مناقصات و مزایده ها – اصول مدیریت زنجیره تامین و عقد قراردادهای کاری – – حداکثر سن ۵۰ سال- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری م دیریت اجرائی(MBA) /صنایع/معدن/ زمین شناسی
واحد بهره برداری
2
رئیس بهره‌برداری
-تسلط بر عملیات استخراج معدن سنگ آهن ، آشنائی با ماشین آلات معدنی ، توانائی تجزیه و تحلیل امور محوله و حل مسأله و تصمیم گیری صحیح و بموقع بویژه در مواقع حساس- تسلط بر نرم افزارهای Word/Excell/Powerpoint/ MSP or P6 و دیگر نرم افزارهای کاربردی در معدن – تسلط بر اصول و مفاهیم کنترل پروژه – برخورداری از روحیه کار تیمی و مشارکت – برخورداری از روابط عمومی بالا و خلاقیت – توانائی سرپرستی و نظارت و ارائه آموزش به پرسنل- ، آشنائی با ابزارآلات و تجهیزات معدنی و راهسازی- آشنائی با مفاهیم و اصول کالیبراسیون و ابزار دقیق- – حداکثر سن ۴۵ سال- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته های مرتبط (این شغل زیر نظر مدیر پروژه معدن فعالیت می نماید و رده دوم مدیریتی بعد از مدیر پروژه می باشد)
3
مسئول دفتر فنی معدن
توانائی تجزیه و تحلیل امور محوله و حل مسأله و تصمیم گیری صحیح و بموقع بویژه در مواقع حساس- تسلط بر نرم افزارهای Word/Excell/Powerpoint/ MSP or P6/ AutoCAD و نرم افزارهای کاربردی و تخصصی معدن – آشنائی با مفاهیم و اصول شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های زیست محیطی- آشنائی با فعالیتها و ماشین آلات معدنی- تسلط بر اصول و مفاهیم کنترل پروژه و تهیه ساختار شکست پروژه ها (WBS) – حداکثر سن ۴۰ سال- داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس معدن (استخراج) یا در رشته های مرتبط (این شغل زیر نظر مدیر پروژه معدن فعالیت می نماید و رده دوم مدیریتی بعد از مدیر پروژه می باشد)
4
کارشناس نقشه برداری
تسلط بر نرم افزارهای Word/Excell/Powerpoint/ AutoCAD و نرم افزارهای کاربردی نقشه برداری و محاسبه احجام- آشنائی با مفاهیم و اصول شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های زیست محیطی- آشنائی با فعالیتها و ماشین آلات معدنی- حداکثر سن ۴۰ سال- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی معدن (استخراج) ، عمران(نقشه برداری) یا رشته های مرتبط (این شغل زیر نظر مدیر پروژه معدن فعالیت می نماید و رده دوم مدیریتی بعد از مدیر پروژه می باشد)
5
مسئول حفاری
مسئول حفاری آشنائی کامل با فعالیتها و ماشین آلات حفاری- برخورداری از روحیه کار تیمی و مشارکت — آشنائی با ابزارآلات و تجهیزات عمرانی و راهسازی- آشنائی با مواد منفجره و عملیات انفجار (آتشکاری)- آشنائی با فرایندهای عملیات حفاری-تسلط بر نرم افزارهای Word/Excell/Powerpoint – آشنائی با نحوه حفر چال و چال گذاری- آگاهی از اصول ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی در معدن- آگاهی از قوانین کار در معدن – حداکثر سن ۴۵ سال- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس معدن (استخراج-اکتشاف) – زمین شناسی – (این شغل زیر نظر مدیر پروژه معدن فعالیت می نماید و رده دوم مدیریتی بعد از مدیر پروژه می باشد)
6
حفار
آشنائی کامل با فعالیتها و ماشین آلات حفاری- توانائی کار با تجهیزات و دستگاهها و ماشین آلات حفاری- – سرعت عمل،دقت و تمرکز بالا -مسئولیت پذیری – آشنائی با ابزارآلات و تجهیزات عمرانی و راهسازی- آشنائی با مواد منفجره و عملیات انفجار (آتشکاری)- آشنائی با فرایندهای عملیات حفاری- آشنائی با نحوه حفر چال و چال گذاری- آگاهی از اصول ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی در معدن- آگاهی از قوانین کار در معدن – حداکثر سن ۴۵ سال- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی معدن (این شغل زیر نظر مدیر پروژه معدن فعالیت می نماید و رده دوم مدیریتی بعد از مدیر پروژه می باشد)
7
مسئول استخراج
تسلط بر عملیات استخراج معدن سنگ آهن ، آشنائی با ماشین آلات معدنی ، توانائی تجزیه و تحلیل امور محوله و حل مسأله و تصمیم گیری صحیح و بموقع بویژه در مواقع حساس- تسلط بر نرم افزارهای Word/Excell/Powerpoint/ MSP or P6 و دیگر نرم افزارهای کاربردی در معدن – تسلط بر اصول و مفاهیم کنترل پروژه – برخورداری از روحیه کار تیمی و مشارکت – برخورداری از روابط عمومی بالا و خلاقیت – توانائی سرپرستی و نظارت و ارائه آموزش به پرسنل- ، آشنائی با ابزارآلات و تجهیزات معدنی و راهسازی- آشنائی با مفاهیم و اصول کالیبراسیون و ابزار دقیق- – حداکثر سن ۴۰ سال- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مرتبط (این شغل زیر نظر مدیر پروژه معدن فعالیت می نماید و رده دوم مدیریتی بعد از مدیر پروژه می باشد)