loader image

آیین معارفه مدیر توسعه کسب و کار شرکت آپادانا کاوش ایرانیان

1401/12/22

روز یکشنبه مورخ ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۱ آیین معارفه دکتر رحمانی بعنوان مدیر توسعه کسب و کار شرکت آپادانا کاوش ایرانیان با ارائه حکم انتصاب از سوی رئیس هیات مدیره در محل دفتر تهران برگزار شد.