loader image

آغاز دوباره هیجان در والیبال باشگاهی ایران

1402/07/30

آپادانا کاوش ایرانیان در مسیر ورزش قهرمانی

نبرد شهداب یزد قهرمان لیگ برتر و سایپای تهران تیم باتجربه ی لیگ
امروز یکشنبه ۳۰مهر در سالن فدراسیون والیبال تهران
مجموعه شرکت آپادانا کاوش ایرانیان حامی مالی و معنوی این تیم برای بازیکنان محبوب شهداب یزد آرزوی موفقیت دارد